ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Poskytujeme komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka a zajištěním územního řízení na nové nebo rekonstruované stavební objekty.

REALIZACE KOLAUDAČNÍCH ŘÍZENÍ

Poskytujeme také služby spojené s realizací kolaudačních řízení, rekolaudací, dodatečných kolaudací apod., dle požadavků správních orgánů.

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB

Zajistíme Vám kompletní projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební řízení, také prováděcí dokumentaci a dokumentaci rekonstrukcí.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnost je ve zkratce odborné vedení projektu od začátku až do zdárného konce.

Postaráme se o různé fáze a úkoly spojené se stavbou nebo rekonstrukcí. Projděte si s námi ty nejdůležitější body.

 

STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor je kontrolní činnost, která zajišťuje pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět svépomocí, odborný dohled nad prováděnými stavebními pracemi.

STAVEBNĚ TECHNICKÁ POSOUZENÍ

Zajistíme pro Vás také posouzení projektů a stavebních řešení s vazbou na kvalitu a cenu díla.