Úvod

Projekční činnost

Zpracováváme projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a vyjádření dotčených úřadů.

Prevence před potížemi na stavbě

Snad při žádné jiné činnosti, není fáze příprav důležitější, než při realizaci stavebního záměru. Precizně zpracovaná dokumentace (ideálně ve stupni k provedení stavby) jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby, je základním stavebním kamenem úspěšné realizace každého stavebního záměru. Navíc slouží jako prevence před častými spory se stavební firmou a výrazně může eliminovat Vaše budoucí finanční ztráty při samotné realizaci.

Projektová dokumentace ve všech stupních

Zajistíme zpracování veškerých nezbytných průzkumů a odborných posudků. Zpracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci ve všech jejich stupních od úvodní architektonické studie až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

  • architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti;
  • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR);
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP);
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPPS);
  • dokumentace skutečného provedení stavby;
  • výrobní dokumentace;
  • rozpočet a výkazy výměr.

Inženýrská činnost

Nevíte si rady, jak získat územní souhlas, stavební povolení? Nechte nás uplatnit těžce nabyté zkušenosti se stavebními úřady, ve Váš prospěch. Zajistíme pro Vás stanoviska dotčených orgánů, podáme žádost o stavební povolení a připravíme podklady pro zdárnou kolaudaci stavby. S naší pomocí, Vás úřady od Vašeho projektu neodradí.