Naše služby

projekt vypracování architektonických studií
projekt vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení
projekt vypracování prováděcích projektů
projekt zaměření stávajících objektů laserovým zaměřovačem
projekt vypracování projektů oprav, úprav, přestaveb a rekonstrukcí stávajících objektů
projekt autorský dozor
projekt pasportizace objektů
projekt vizualizace staveb a interiérů
projekt zajištění územního řízení, ohlášení stavby, stavebního povolení
(projednání s dotčenými orgány státní správy)
projekt technické poradenství
projekt skenování a digitalizace papírových podkladů